Multiversum campus Boechout

Multiversum campus Boechout

Onze instelling vindt zijn oorsprong in de naastenliefde en de zorg die de Broeders Alexianen vanuit hun evangelische overtuiging uitdroegen naar hun zieke mede-mens. Als christelijk psychiatrisch centrum willen wij de meest passende hulp bieden. We richten ons op de gehele mens, met zijn psychische, lichamelijke, spirituele en sociale noden.

Familiale gastvrijheid en blijvende eerbied voor de individuele persoon – ongeacht diens oorsprong, geslacht of overtuiging – staan centraal. We streven naar de hoogst mogelijke zelfstandigheid en levenskwaliteit. Een mens is mens door zijn verbondenheid met zijn omgeving. We hebben dan ook aandacht voor zijn familie en andere betrokkenen.

Intensief overleg is de basis van onze gespecialiseerde behandeling. Samen willen we een deskundige, kwaliteitsvolle, wetenschappelijk verantwoorde hulpverlening bieden. In samenwerking met externe zorgverstrekkers vormen we een brug naar de maatschappij.

Dagbehandeling De Studio

Daghospitaal De Studio biedt een intensieve multidisciplinaire en integratieve dagbehandeling aan voor mensen die te kampen hebben met psychische problemen en er alleen niet meer uit geraken.  Het doel is te komen tot een gedragsverandering, vermindering en/of stabilisatie van de aanmeldingsklachten en een meer volledige manier van functioneren te helpen realiseren bij mensen met een fragiele identiteit of persoonlijkheidsstructuur.  Dit a.d.h.v. drie pijlers die richting bieden voor de therapeutische interventies en doeleinden: de emotioneel corrigerende, de interactioneel corrigerende en de structureel corrigerende ervaring.

Hierbij voorzien we een aanbod in vier groepen waarvan drie groepen voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid, persoonlijkheidsproblematiek en één groep specifiek gericht naar verslaving.

Opnamevragen kunnen zowel vanuit interne afdelingen als vanuit externe diensten gebeuren en worden steeds via onze opnamecoördinator georganiseerd.

Contactpersoon emailadres
Bjorna Rutten Bjorna.rutten@fracarita.org

Dagbehandeling Cadenza5

Binnen het Multiversum biedt Cadenza intensieve, specialistische behandeling voor patiënten met hetzij een ernstige verslavingsproblematiek, hetzij een combinatie van ernstige verslaving en ernstige andere psychiatrische problemen (dubbeldiagnose).

Binnen het evidence-based behandelaanbod staan ontwenning, motivatiebevordering en gedragsverandering, al dan niet in combinatie met de behandeling van andere psychiatrische aandoeningen centraal. Het bieden van sociale opvang en woonst zijn geen indicaties voor opname.

Observatie, stabilisatie en diagnostische oppuntstellingen behoren tot onze opdracht. De behandeling is gericht op het onder controle krijgen van het verslavingsprobleem en het bevorderen van een cleane levensstijl, het inzicht krijgen in de bijkomende problemen en het op zoek gaan naar manieren om ermee om te gaan. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het bevorderen van herstel vormen een rode draad doorheen alle behandelingen. De behandeling is een aanzet en dient nadien in gespecialiseerde nazorg te worden voortgezet

Cadenza 5 is een daghospitaal voor intensieve behandeling van verschillende groepen patiënten met een verslavingsprobleem, al dan niet in combinatie met andere problemen. Cadenza 5 bestaat uit twee behandeleenheden met elk zijn specifiek therapeutisch aanbod.

5A richt zich hoofdzakelijk op behandeling betreffende  de verslavingsproblemen. Dit kan gaan om verslaving aan middelen, maar ook om gedragsverslaving. In Cadenza 5B is de behandeling  gericht op dubbeldiagnosepatiënten met hetzij meer internaliserende, hetzij meer externaliserende problemen (geen psychose). De behandeling richt zich op het geheel van de problemen. In Cadenza 5 bedraagt de intensieve behandeltermijn 3 maanden, daarna kan nog een meer structurerende behandeling van 4 maanden gevolgd worden.  Eventuele nazorg in de postkuurgroep kan tot de mogelijkheden behoren.

Contactpersoon emailadres
Dominiek Grisar dominiek.grisar@fracarita.org

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s