Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Hiëronymus

Sint-Hiëronymus is een algemeen psychiatrisch centrum, gevestigd te Sint-Niklaas met als verzorgingsgebied het Waasland en de regio Dendermonde.

Het centrum bestaat uit een polikliniek, opname-afdelingen, dagcentra en een psychiatrisch verzorgingstehuis.

Als actieve partner werkt het centrum samen met andere voorzieningen aan de uitbouw van zorgvernieuwingsinitiatieven.St  hiëronymus St  Niklaas

Het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus wil toegankelijke en geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problemen aanbieden.

Dagbehandeling Moderato

Moderato heeft te maken met “maat houden” of terug in de maat komen. Het dagcentrum biedt 2 zorgprogramma’s aan:

Zorgprogramma angst/depressie – plus en Zorgprogramma middelenmisbruik – plus, waarbij de plus staat voor co-morbiditeit met milde, matige of ernstige persoonlijkheidsproblematiek. We richten ons naar volwassenen welke gedurende langere tijd (in hoofdzaak) met deze klachten worstelen ondanks pogingen van hen zelf, familie en/of andere hulpverleners om hier antwoorden op te vinden. Psychotherapeutische behandeling in één van de vier behandelgroepen staat centraal.

De zorgprogramma’s gaan uit van de principes van Dialectische Gedragstherapie (DGT). Binnen dit model staat evenwicht vinden in acceptatie van kwetsbaarheden versus verandering brengen in disfunctioneel gedrag centraal. Als verklaring voor de huidige moeilijkheden vertrekt men vanuit het biosociaal model. In het programma worden patiënten aangespoord om hun verantwoordelijkheden zoveel als mogelijk opnieuw op te nemen. Patiënten zijn de spilfiguur in hun eigen behandeling. De begeleiding helpt de patiënten om nieuwe vaardigheden uit te proberen, om over belemmeringen heen te komen, om gemotiveerd te blijven en om te komen tot acceptatie via validatie. Met dit laatste bedoelen we begrijpbaar en dus accepteerbaar maken van gedachten, gevoelens en gedrag.

Contactpersoon emailadres
Bram Van Hoyweghen Bram.Van.Hoyweghen@hieronymus.be

Dagbehandeling Largo

‘LARGO’ richt zich tot volwassenen met langdurige psychiatrische problematiek.  De meeste cliënten zijn reeds lang in behandeling, zowel ambulant als intramuraal. Een aanzienlijke groep kampt met een psychotische kwetsbaarheid.

Omwille van hun problemen hebben zij nood aan ondersteuning op lange termijn en dit vaak op diverse levensterreinen.De benadering die op ‘LARGO’ voor deze doelgroep werd ontwikkeld sluit zoveel mogelijk aan bij de specifieke noden van deze doelgroep.  Deze personen kenmerken zich oa door:

  • Gevoeligheid voor stress. Een geringe stresservaring kan extreme angst en psychose veroorzaken.
  • Nood aan intensieve ondersteuning, begeleiding of behandeling op verschillende terreinen (medisch-psychiatrisch, sociaal-administratief, zelfzorg, woonbegeleiding arbeidstrajectbegeleiding, enz…).
  • Neiging om sterk afhankelijk te worden van familie en/of van voorzieningen.
  • Moeilijkheden om betekenisvolle sociale relaties aan te gaan ten gevolge van de stoornis op zich en ten gevolge van secundaire handicaps. Eenzaamheidsproblematiek komt veel voor.
  • ….

In november 2011 startte LARGOact een subgroep voor jonge mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Zoals de naam laat vermoeden laten wij ons hierbij inspireren door de Acceptance and Commitment Therapie, ACT.

Dit is een  aanbod voor mensen tussen 18 en 35 jaar met een psychotische kwetsbaarheid

en een korte ziektegeschiedenis.Een korte dagbehandeling, waarbij  Acceptance and Commitment Therapy het uitgangspunt is.

De nadruk ligt op een groepsaanbod, met aandacht voor individuele wensen en noden.

Er wordt aandacht besteed aan alle levensgebieden, waarbij de focus ligt op het accepteren van wat onveranderlijk is en het aanpakken van wat kan veranderen.

Samen met lotgenoten worden er stappen gezet in de richting van een waardevol leven.

 

Contactpersoon emailadres
Marnix Mys Marnix.Mys@hieronymus.be

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s